Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

Απαντήσεις σε ερωτήματα για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών

Αν δεν υπάρχει μελισσοκομικό εργαστήριο (όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις, όπου 
είναι κινητά μέχρι να κάνει ο μελισσοκόμος σχέδιο βελτίωσης), δεν μπορεί να εγκριθεί νέος 
αγρότης; Αν τελικά εγκριθεί, πού είναι η έδρα της εκμετάλλευσης; 

Η ύπαρξη μελισσοκομικού εργαστηρίου είναι απαραίτητη. Η έδρα της εκμετάλλευσης είναι στο
χώρο του εργαστηρίου.
Το μελισσοκομικό εργαστήριο του Νέου Γεωργού στην υφιστάμενη κατάσταση πρέπει να είναι
χώρος υποστήριξης μελισσοκομικών εργασιών που θα επιτρέπει τουλάχιστον την πραγματοποίηση
των βασικών εργασιών της εκμετάλλευσης και στον οποίο θα είναι εφικτό να τηρούνται
ικανοποιητικές συνθήκες καθαριότητας. Ο χώρος μπορεί να είναι ιδιόκτητος ή μισθωμένος με
οποιαδήποτε διάρκειας μίσθωση. Στην ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου, θα πρέπει να έχει
όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται. Επίσης το μελισσοκομικό εργαστήριο θα πρέπει να είναι
εξοπλισμένο με έναν τουλάχιστον μελιτοεξαγωγέα. Στις περιπτώσεις που αποδεικνύεται ότι η
διαδικασία μελιτοεξαγωγής πραγματοποιείται συλλογικά από κάποιο φορέα (π.χ. συνεταιρισμός) για
λογαριασμό των μελών του, δεν απαιτείται η κατοχή μελιτοεξαγωγέα..

 Η αύξηση του 10% στην μελλοντική κατάσταση πρέπει να γίνει αποκλειστικά με αύξηση των παραγωγικών μονάδων; Πρέπει να αποκτηθούν με κάποιο τρόπο ή μετράει
 και η ιδιοπαραγωγή (π.χ. ζώα ή μέλισσες); 

Ναι. Η αύξηση των παραγωγικών μονάδων μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε τρόπο.

 Νέος που έχει δηλωμένα 70 μελίσσια στο μελισσοκομικό του βιβλιάριο εδώ και 5 χρόνια, μπορεί να τα δηλώσει η γυναίκα του και να τα κάνει 130 ώστε να μπει στο πρόγραμμα; 

Εφόσον τα 70 μελίσσια μεταβιβαστούν στη σύζυγο, αγοραστούν και τα υπόλοιπα 60 και πληρούνται
όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις (μελισσοκομικό βιβλιάριο, Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης,
παραστατικά απόκτησης μελισσοσμηνών κλπ) μπορεί η σύζυγος να υποβάλει αίτηση. (Πρόσθετα
απαιτείται και τα μελισσοκομικό βιβλιάριο του συζύγου).

 Οι υποψήφιοι που εντάσσονται με ιδιόκτητο προφανώς μελισσοκομικό κεφάλαιο θα λαμβάνουν ή όχι τα μόρια της ιδιοκτησίας; 

Ναι θα τα λαμβάνουν.
Προϋπόθεση για να συμπεριληφθούν στο ποσοστό εισοδήματος του κριτηρίου 4 «Ποσοστό
εισοδήματος που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη ζώα (υφιστάμενη κατάσταση)» του πίνακα
υπολογισμού της βαθμολογίας των υποψηφίων εισοδήματα από καλλιεργούμενες ιδιόκτητες
εκτάσεις, ζώα και μελίσσια που υπάρχουν στην υφιστάμενη κατάσταση, είναι η διατήρησή των εν
λόγω εισοδημάτων και στην μελλοντική κατάσταση.
Σε κάθε περίπτωση, η δημιουργία τεχνητών - πλασματικών προϋποθέσεων ένταξης στο Μέτρο από
τον υποψήφιο, αποτελεί αντικείμενο εξέτασης και ελέγχου κατά την αξιολόγηση της αίτησης
ενίσχυσης – φακέλου υποψηφιότητας από τους αξιολογητές και τους αρμόδιους φορείς εφαρμογής
του Μέτρου

 ΜΠΟΡΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ (ΜΕ Υ.Δ. Ή ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ) 
ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΛΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΝΟΜΙΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ; 

Όχι

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΠΩΣ ’’Για τη μελισσοκομία δεν απαιτείται η ύπαρξη γης’’ . ΣΤΗΝ ΕΔΕ ΟΜΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ.

Το Μέτρο 112 δεν απαιτεί την ύπαρξη γης. Όσον αφορά τις απαιτήσεις της Ενιαίας Δήλωσης
Εκμετάλλευσης (ΕΔΕ), όπου αρμόδιος είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι υποχρεωτικό να δηλωθεί χώρος
κυψελών προκειμένου αυτές να καταχωρηθούν στην ΕΔΕ

Για παραπάνω πληροφορίες πιέστε ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου